19 listopada 2022 | Związek Jeździecki

Wpis do kalendarza KPZJ na rok 2023

Informujemy, że do 10 grudnia przyjmujemy od organizatorów zawodów propozycje wpisów do kalendarza KPZJ na rok 2023.  W dniach 11 – 15 grudnia przeprowadzimy konsultacje w celu usunięcia ewentualnych kolizji terminów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail biuro@kpzj.pl  z podaniem nazwy organizatora, nr telefonu, rangi zawodów oraz konkurencji.

20 grudnia o godzinie 18.00 w Stajni Jarużyn odbędzie się zgodnie z Regulaminem zatwierdzania i wpisu do kalendarza zebranie organizacyjne na które serdecznie zapraszamy zarówno organizatorów zrzeszonych w KPZJ jak i organizatorów niezrzeszonych.

Dostępne terminy: