19 listopada 2022|
  • 0
  • 0

Informujemy, że do 10 grudnia przyjmujemy od organizatorów zawodów propozycje wpisów do kalendarza KPZJ na rok 2023.  W dniach 11 – 15 grudnia przeprowadzimy konsultacje w celu usunięcia ewentualnych kolizji terminów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail biuro@kpzj.pl  z podaniem nazwy organizatora, nr telefonu, rangi zawodów oraz konkurencji.

20 grudnia o godzinie 18.00 w Stajni Jarużyn odbędzie się zgodnie z Regulaminem zatwierdzania i wpisu do kalendarza zebranie organizacyjne na które serdecznie zapraszamy zarówno organizatorów zrzeszonych w KPZJ jak i organizatorów niezrzeszonych.

Dostępne terminy:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *