Opłaty obowiązujące od 01.01.2023 roku:

Wysyłając dane do licencji, prosimy podawać również maila osoby wykupującej licencje

Kujawsko Pomorski Związek Jeździecki

Adres e-mail: zarzad@kpzj.pl

Adres związku: ul. Warszawska 4/5, 87-100 Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie
Adres do korespondencji: ul. Warszawska 4/5, 87-100 Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie
Nr konta bankowego KPZJ: BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU Oddział Szpetal Górny 10955710320600243720000001