Opłaty obowiązujące od 20.04.2016 roku:

1. Składka roczna klubu – 360 zł

2. Opłata rejestracyjna klubu – 360zł (przy pierwszym zgłoszeniu, lub w sytuacji braku ciągłości członkostwa)

3. Składka roczna zawodnika niezrzeszonego – 250 zł

4. Rejestracja zawodnika – junior (<18 lat) – 60 zł

5. Rejestracja zawodnika – senior (>18 lat) – 90 zł

6. Rejestracja konia – 80 zł

7. Licencja roczna juniora (<18 lat) – 50 zł

8. Licencja roczna seniora (>18 lat) – 80 zł

9. Licencja roczna konia – 70 zł

10. Zmiana barw klubowych – 150 zł (dot. również zawodników niezrzeszonych)

11. Opłata za wpis do kalendarza KPZJ, przy zgłoszeniu zawodów po wymaganym terminie – 50 zł

12. Wpis zawodów organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez organizatorów nie będących członkiem KPZJ w wymaganym terminie – 200 zł

13. Wpis zawodów organizowanych poza terenem KPZJ – 50 zł (na życzenie organizatora)

14. Opłata certyfikacyjna ośrodka – 300 zł

Wysyłając dane do licencji, prosimy podawać również maila osoby wykupującej licencje

Kujawsko Pomorski Związek Jeździecki

Adres e-mail: oceania.laskowski@wp.pl

Adres związku: ul. Warszawska 4/5, 87-100 Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie
Adres do korespondencji: 86-050 Solec Kujawski, Ul. Toruńska 19, Bogdan Zgórski Prezes KPZJ
Nr konta bankowego KPZJ: BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU Oddział Szpetal Górny 10955710320600243720000001