Władze KPZJ

Kontakt: e-mail: zarzad@kpzj.pl

Tomasz LaskowskiPrezes Związku tel: 602-755-432
Joanna KrukWiceprezes
tel: 603-067-764 
Marcin Łączny Wiceprezes ds. rozwoju KPZJtel: 726-333-682
Grzegorz GierszewskiCzłonek Zarządutel:501-101-481  
Dorota WłodarczykSkarbnik KPZJtel: 502-033-128
Dorota ZielinskaSekretarztel: 533-520-795
Rafał PerlikowskiCzłonek Zarządu;

Zatwierdzanie propozycji skokowych
tel: 604-499-943skoki: propozycje@kpzj.pl
Tomasz LaskowskiLicencjetel: 602-755-432e-mail: licencje@kpzj.pl
Administrator  tel. 508-234-220e-mail: admin@kpzj.pl

Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna     

Przewodniczący: Michał Masłowski tel. 603-298-485

(Ustalanie terminów egzaminów na odznaki, składów komisji egzaminacyjnych oraz certyfikacja ośrodków)

                                                                Członek Komisji   Dorota Włodarczyk

                                                                Członek Komisji   Joanna Kruk

                                                                Członek Komisji   Zbigniew Bedliński

Komisja Rewizyjna:
Adam OlszewskiPrzewodniczący;
Emil Perlikowski Członek Komisji;
Paulina OgorzałaCzłonek Komisji;

Delegaci WZJ na walne zjazdy PZJ:

Bogdan Zgórski

Tomasz Laskowski

Dorota Włodarczyk

Marcin Łączny

Zbigniew Bedliński

Rezerwowi delegaci WZJ na walne zjazdy PZJ:

Katarzyna Meger

Rafał Perlikowski

Paulina Ogorzała

Ewa Domańska