Władze KPZJ

Tomasz LaskowskiPrezes Związku tel: 602-755-432e-mail: oceania.laskowski@wp.pl
Joanna KrukWiceprezes
tel: 603-067-764 e-mail: jokruk@op.pl
Marcin Łączny Wiceprezes ds. rozwoju KPZJtel: 726-333-682e-mail: marcin.laczny89@gmail.com
Grzegorz GierszewskiCzłonek Zarządutel:501-101-481  e-mail: giersza@gmail.com
Dorota WłodarczykSkarbnik KPZJtel: 502-033-128e-mail:  wlodarczykdorotakpzj@gmail.com
Dorota ZielinskaSekretarztel: 533-520-795e-mail: stajnia_jaruzyn@wp.pl
Rafał PerlikowskiCzłonek Zarządu;

Zatwierdzanie propozycji skokowych
tel: 604-499-943e-mail: r.perlikowski@gmail.com

skoki: propozycje.kpzj@gmail.com
Tomasz LaskowskiLicencjetel: 602-755-432e-mail: oceania.laskowski@wp.pl
Administrator  tel. 508-234-220e-mail: stronakpzj@op.pl

Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna     

Przewodniczący: Michał Masłowski tel. 603-298-485

(Ustalanie terminów egzaminów na odznaki, składów komisji egzaminacyjnych oraz certyfikacja ośrodków)

                                                                Członek Komisji   Dorota Włodarczyk

                                                                Członek Komisji   Joanna Kruk

                                                                Członek Komisji   Zbigniew Bedliński

Komisja Rewizyjna:
Adam OlszewskiPrzewodniczący;
Emil Perlikowski Członek Komisji;
Paulina OgorzałaCzłonek Komisji;

Delegaci WZJ na walne zjazdy PZJ:

Bogdan Zgórski

Tomasz Laskowski

Dorota Włodarczyk

Marcin Łączny

Zbigniew Bedliński

Rezerwowi delegaci WZJ na walne zjazdy PZJ:

Katarzyna Meger

Rafał Perlikowski

Paulina Ogorzała

Ewa Domańska