STATUT

Regulamin Mistrzostw KPZJ w Skokach przez przeszkody

Regulamin Mistrzostw KPZJ w Ujeżdżeniu

Regulamin powoływania do kadry KPZJ

Regulamin Rankingu KPZJ

Regulamin Rejestracji i Licencjonowania KPZJ

Regulamin zatwierdzania i wpisu do kalendarza zawodów KPZJ

Regulamin Zebrań Zarządu KPZJ

Regulamin Zawodów Towarzyskich