Kierzek Krzysztof                      B –  L GT 1            C – L DT  
  Masłowski Michał                                B – L GT  2  
  Masłowski Piotr                                B – L GT 1