6 kwietnia 2022 | Związek Jeździecki

Nowe władze Kujawsko-Pomorskiego Związku Jeździeckiego

W dniu 04.04.2022r w Nowym Ciechocinku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KPZJ. W wyniku głosowania na stanowisko Prezesa KPZJ został wybrany Pan Tomasz Laskowski. Na Wiceprezesa powołana została Pani Joanna Kruk, a funkcję Skarbnika KPZJ sprawować będzie Pani Dorota Włodarczyk. Natomiast na brakujące miejsce w Zarządzie powołany zosta ...

31 marca 2022 | Związek Jeździecki

Egzaminy na odznaki jeździeckie PZJ

Egzaminy na odznaki jeździeckie PZJ Dnia 30 kwietnia 2022 roku (sobota), na terenie OJ Rywal przeprowadzone zostaną egzaminy na brązową i srebrną odznakę jeździecką. W związku ze zmianą przepisów, aby przystąpić do egzaminu na brązową odznakę niezbędne jest posiadanie odznaki „Jeżdżę Konno”. Ilość miejsc jest ograniczona – obowiązuj ...

24 marca 2022 | Związek Jeździecki

Ranking 2021

W związku z zakończeniem sezonu 2021, i pojawienie się ostatecznego rankingu. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do 3 kwietnia 2022roku pod adres e-mailowy: wlodarczykdorotakpzj@gmail.com ...

24 marca 2022 | Związek Jeździecki

Obowiązkowy certyfikat wzrostu dla kuców

Zawiadamiamy, iż od rozpoczęcia sezonu otwartego, w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego w konkursach dla kuców będą wymagane certyfikaty wzrostu. Zarówno w konkurencji skoków, jak i w ujeżdżeniu. Osoby zainteresowane uzyskania certyfikatu dla kuca prosimy o kontakt: wlodarczykdorotakpzj@gmail.com. ...

24 marca 2022 | Związek Jeździecki

Regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Związku Jeździeckiego z dnia 04.04.2022r

Załącznik nr 1 do uchwały nr ___/2022 Walnego Zebrania Członków KPZJ w Bydgoszczy z dnia 04.04.2022r REGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO Z DNIA 04.04.2022 r Na podstawie § 15 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Związku Jeździeckiego (dalej: KPZJ), Walne Zebranie Członków uchwala następujący Regul ...