Wniosek o zapotrzebowanie na nasiona traw.

Posted by admin on ndz., 05/03/2020 - 10:38

    Szanowni Państwo,

    Zbieramy zapotrzebowanie na nasiona traw.

    Wnioski należy złożyć dzisiaj tj. 03.05.2020r. do godziny 20 na adres:
    marcin.laczny89@gmail.com

    Akcja jest szybka, a termin na podanie zapotrzebowania w danych
    województwach bardzo krótki.

    Zasady dofinansowania:

    • W ramach dotacji celowej Ministerstwo Rolnictwa dofinansuje 50% ceny
    rynkowej.

    • Cena po dofinansowaniu dla zainteresowanych to 6 zł za kg nasion (czyli
    120 zł za 20kg worek)

    • Aby móc otrzymać dofinansowanie trzeba wypełnić i złożyć załączony
    wniosek do Koordynatora OZWBJ

    • Wnioski można składać tylko na pełne worki 20kg (nie ma możliwości
    dzielenia worków)

    • Przyjęty wskaźnik przeliczeniowy wynosi 20kg nasion na 1 hektar (prosimy
    go nie przekraczać i zaokrąglać w dół jak trzeba)

    • Mieszanka nasion jest specjalnie dedykowana do wypasu koni

    • Decyduje kolejność składania poprawnie wypełnionych wniosków

    • Ostateczna decyzja o wielkości przydziału nastąpi po akceptacji
    wszystkich złożonych wniosków przez Ministerstwo Rolnictwa

    • Szczegóły dotyczące miejsc i terminów odbiorów zostaną podane w terminie
    późniejszym

Pobierz: Wniosek