Władze

Bogdan Zgórski

Prezes związku,
Przewodniczący
komisji ujeżdżenia

tel: 601-667-434

e-mail: info@kjclassic.pl

Bartłomiej Włodarski 

Wiceprezes ds 

rozwoju KPZJ

tel: 664-164-240

e-mail: bartek@mlynskastruga.pl

Jacek Kulpa

Członek

Zarządu

tel: 664-850-947 

e-mail: jacek-kulpik@wp.pl

Tomasz Laskowski

Skarbnik K-PZJ

tel: 602-755-432

e-mail: oceania.laskowski@wp.pl

Dorota Włodarczyk

Sekretarz

tel: 502-033-128

e-mail: daha28@wp.pl

Rafał Perlikowski

Członek Zarządu

Zatwierdzanie propozycji

skokowych    

tel: 604-499-943

e-mail: r.perlikowski@gmail.com

skoki @: propozycje.kpzj@gmail.com

Krzysztof Kierzek

Członek Zarządu

tel: 501-192-979

e-mail: kierzekk@o2.pl

Tomasz Laskowski Licencje tel: 602-755-432 e-mail: oceania.laskowski@wp.pl

Administrator 

 

tel. 601-667-434

e-mail: info@kjclassic.pl

 

Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna      Przewodnicząca    Joanna Kruk

  tel. 603-067-764 (Ustalanie terminów egzaminów na odznaki, składów komisji

egzaminacyjnych oraz certyfikacja ośrodków)

                                                                Członek Komisji   Dorota Włodarczyk

                                                                Członek Komisji   Michał Masłowski

Komisja Rewizyjna:

Adam Olszewski

Przewodniczący;

Emil Perlikowski 

Członek Komisji;

Wiesław Gałązka

Członek Komisji;

 

Delegaci WZJ na walne zjazdy PZJ:

Bogdan Zgórski

Bartłomiej Włodarski

Tomasz Laskowski

Joanna Kruk

Katarzyna Meger

Rezerwowi delegaci WZJ na walne zjazdy PZJ:

Dorota Włodarczyk

Rafał Perlikowski

Waldemar Skonieczny

 

 

Kujawsko Pomorski Związek Jeździecki

Adres związek Ul. Kusocińskiego 3 87-100 Toruń woj. Kujawsko-Pomorskie
Adres do korespondencji :
Bogdan Zgórski Prezes KPZJ 
86-050 Solec Kujawski
Ul. Leśna 71b 
NIP: 953 24 87 728
Nr konta bankowego KPZJ: BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU Oddział Szpetal Górny 10955710320600243720000001