Pilne działania klubów, związków, ośrodków w czasie epidemii koronawirusa (COVID-19)

Posted by admin on sob., 04/11/2020 - 10:35

Szanowni Państwo,

W obliczu panującej w naszym kraju epidemii  koronawirusa (COVID-19) oraz z wprowadzonymi przez rządzących ograniczeniami, wiele ośrodków jeździeckich i stajni musiało w mniejszym lub większym stopniu ograniczyć swoją działalność. Wszystkie wprowadzone obostrzenia uderzają bezpośrednio w finanse osób zajmujących się tą branżą.

Przez to, aby zapobiec utracie płynności finansowej ośrodków, jak również stajni –zróżnicowanych pod względem wielkości, jak i sposobu funkcjonowania – z inicjatywy Pana Marcina Podpory, koordynatora zespołu wsparcia na czas epidemii Pomorskiego Związku Jeździeckiego, prowadzone są działania zmierzające do powołania stowarzyszenia o roboczej nazwie „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klubów, Szkółek, Ośrodków Jeździeckich i Hodowców Koni Wierzchowych”. Jego zadaniem będzie reprezentowanie ww. podmiotów przed władzą publiczną i wywalczenie dla nas wszystkich wsparcia w tych trudnych czasach.

Tym samym, aby głos branży jeździeckiej był słyszany i zauważony, musimy działać szybko i skutecznie, również na szczeblu lokalnym. Dlatego przesyłam do Państwa wzór pisma do wójtów/burmistrzów/prezydentów miast z prośba o zwolnienie w/w podmiotów z opłat za 2020 r.

Ponadto załączam ankietę dotycząca działalności oraz specyfiki ośrodków  i stajni (ankieta jest dobrowolna), która pozwoli na określenie i sprecyzowanie potrzeb naszej branży.

Zachęcam Państwa do rozsyłania danej wiadomości do wszystkich właścicieli stajni, z którymi macie kontakt. W razie pytań zachęcam do kontaktu.

Ankiety oraz wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: marcin.laczny89@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Marcin Łączny

Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Jeździeckiego

 

Pobierz: Ankieta

             Pismo do Wójta, Burmistrza, Prezydenta

             Pismo Pana Marcina Podpory