KURS SĘDZIOWSKI

Posted by admin on pt., 01/15/2021 - 08:10

Kolegium Sędziów Kujawsko - Pomorskiego Związku Jeździeckiego zaprasza wszystkich chętnych na podstawowy i licencyjny kurs sędziowski w konkurencji skoki przez przeszkody:

  • 30 stycznia 2021 roku (godz.11.00) - kurs podstawowy;
  • 31 stycznia 2021 roku (godz.11.00) – kurs licencyjno – doszkalający;
  • Wykładowca Pan Stanisław Helak.

    Miejsce kursów: Łojewo 21, 88-100 Inowrocław, Centrum Integracji Społecznej .

    Koszt uzależniony jest od ilości uczestników.

Zapisy:

Michał Masłowski- rywal.grudziadz@wp.pl , tel. 603 298 485,

Joanna Kruk – jokruk@op.pl , tel 603 067 764,

Katarzyna Meger –kasiameger@op.pl , tel 696 053 284;

 

Przypominamy, że nadal trwają zapisy na kurs podstawowy i licencyjny w konkurencji ujeżdżenie.

 

Serdecznie zapraszamy

 

KS KPZJ

PRZEPISY O OSOBACH OFICJALNYCH 

Artykuł 14 SĘDZIA JEŹDZIECKI

Sędzią jeździeckim może zostać osoba:

 pełnoletnia,

 posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie,

 posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 korzystająca z pełni praw publicznych,

 która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ,

 która pisemnie wyrazi zgodę na poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej przepisami PZJ,

 posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień:

o odznaka jeździecka, o klasa/licencja sportowa w jeździectwie w danej konkurencji,

o jeździeckie uprawnienia szkoleniowca PZJ,

o wykształcenie w kierunku hodowli/sportu konnego,

 która ukończy podstawowy kurs sędziowski w jednej z konkurencji

 jeździeckich, odbędzie przewidzianą praktykę na zawodach, zda egzamin na zawodach wyznaczonych przez właściwe KS WZJ i złoży ślubowanie